Úvod

Srdečně Vás zveme na 16. ročník konference Kognice a umělý život, která slouží jako místo setkání odborníků zaměřujících se na oblast kognitivní vědy. Rádi bychom navázali na tradici minulých ročníku a poskytli prostor pro prezentaci Vašich příspěvků. Cílem konference je hledání transdisciplinárního dialogu mezi odborníky z rozdílných vědních oborů.

V rámci navazování nových vztahů a hledání potencionálních partnerů pro společné projekty bychom letošní ročník chtěli více otevřít odborníkům z oblasti humanitních a lékařských věd a proto uvítáme příspěvky z oblasti neurověd, psychologie a filosofie mysli.

Jelikož bychom rádi konferenci více zpřístupnili mladým magisterským či doktorandským výzkumníkům, rozhodli jsme se letos snížit studenstké vložné na minimum. Zárověň bychom rádi motivovali nadějné začínající výzkumníky a proto nabízíme 5-ti nejlepším studentským příspěvkům plnou úhradu konferenčního poplatku.

Jste srdečně zvání k zasílání abstraktů svých příspěvků týkajících se výzkumu lidské mysli z pohledu filosofie, psychologie, lingvistiky, neurověd, informatiky, umělé inteligence, robotiky a dalších oborů. Příspěvky budou publikovány v konferečním sborníku s vlastním ISBN. Těšíme se na Vás začátkem června v Telči.

Vyzvaní řečníci

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

CEITEC, Masarykova Univerzita, Brno

Již během studia jej začal zajímat lidský mozek, což určilo celou jeho další profesní dráhu. V roce 1989 nastoupil na 1. neurologickou kliniku LF MU a FN u sv. Anny v Brně, kde působí dodnes, nyní jako její přednosta. Zároveň je vedoucím skupiny Behaviorálních a sociálních neurověd ve Štředoevropském technologickém institutu v Brně.

prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.

CIIRC, ČVUT, Praha

Prof. Hlaváč se po celou odbornou kariéru věnuje počítačovému vidění a rozpoznávání, např. převodu velkých rastrových obrazů masek integrovaných obvodů z rastrového do vektorového tvaru. Od začátku 90. let se zabýval geometrií trojrozměrného vidění, asi od roku 1996 statistickému rozpoznávání a jeho použití pro obrazy. V současné době se zajímá také o vztah mezi statistickým a strukturním rozpoznáváním, analýzu videosekvencí s lidmi.

RNDr. Martin Takáč, Ph.D.

MeiCogSci, Univerzita Komenského, Bratislava

Dr. Martin Takáč vyštudoval umelú inteligenciu a doktorát z aplikovanej informatiky získal na Univerzite Komenského v Bratislave, kde pôsobí ako učiteľ interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda. Zároveň pôsobí na University of Otago na Novom Zélande, kde sa venuje výskumu v oblasti výpočtového modelovania kognitívnych a neurálnych štruktúr a procesov súvisiacich s akvizíciou a spracovaním prirodzeného jazyka.

doc., Ing. Norbert Kopčo, Ph.D.

UINF, Univerzita P.J.Šafárika, Košice

Norbert Kopčo je docentem na Ústave informatiky UPJŠ a adjunct associate professor na Department of Psychological and Brain Sciences / Center for Computational Neuroscience, Boston University. Venuje sa štúdiu mechanizmov spracovania priestorovej sluchovej informácie v ľudskom mozgu použitím psychofyzikálnych, neurozobrazovacích a výpočtových metód.

Ing. Michal Řepka, Ph.D.

HGF, Technická Univerzita, Ostrava

Michal Řepka je tvůrcem a konstruktérem prvního českého humanoidního robota. Na konferenci doveze první prototyp, během prezentace popíše vývoj robota a provede demostraci jeho schopností.

Mgr. Michaela Porubanova, Ph.D.

CS, Farmingdale State College, New York

Michaela Porubanová ukončila v roce 2013 doktorské studium na Masarykově Univerzitě a nyní působi jako odborný asistent kognitivní psychologie na Státní Univerzitě v New York - Farmingdale (SUNY Farmingdale). V své laboratoři se věnuje behavioralním a psychofyzickým metodám zkoumání vizualní pozornosti a emocí. Jako zastánce funkcionalismu se zabývá vizualní kognicí z evolučního hlediska.

Místo konání

Jako místo konání konference jsme vybrali starobylé město Telč, které svou polohou nabízí výbornou dostupnost ze všech velkým měst České i Slovenské republiky. Telč bývá nazývaná "Moravské Benátky" a je skutečnou perlou jihomoravského regionu. Historické jádro města patří k nejcennějším městským památkovým rezervacím na Moravě a v roce 1992 bylo zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Právě v historickém jádru města leží místo konference - Univerzitní centrum Telč Masarykovy univerzity. Toto centrum nabízí nadstandardně vybavené seminární místnosti, knihovnu, jedinečné sklepní prostory, atrium, prostorné chodby s pozoruhodnými arkádami, kavárnu a ubytování v objektu. Doufáme, že se zde budete cítit příjemně a že v těchto nádherných prostorách naleznete dostatek prostoru pro formální i neformální diskuze, týkající se Vašeho badatelského zájmu.

Konferenční program


Středa
Čtvrtek
Pátek


Středa 1.6.2016

12.00 - 14.00 Registrace účastníků
14.00 - 14.30 Slavnostní zahájení
14.30 - 15.30 Milan Brázdil Přínosy a limity fMRI při studiu kognitivních funkcí
15.30 - 16.00 Přestávka

Psychologie a neurověda
16.00 - 16.20 Dalibor Jurášek a Peter Marman Nižšie a vyššie emócie: neurovedecký a psychologický pohľad
16.20 - 16.40 Ondřej Havlíček Omylnost metakognice o důvodech jednání a její trénink
16.40 - 17.00 Vojtěch Juřík Když je více méně: Význam lidské chyby v interakci s virtuálním 3D geografickým prostředím
17.00 - 17.20 Ján Rybár Špecifiká kognitívneho výkonu  pacientov po ložiskovej ischémii mozgu
17.20 -17.40 Přestávka s občerstvením
17.40 - 18.40 Václav Hlaváč Kognitivní robotika očima inženýra
19.00 - 20.00 Večeře

Čtvrtek 2.6.2016

07:30 - 09:00 Snídaně
09:00 - 10:00 Michaela Porubanová - Selektívne spracovanie emočných informácií vizuálnou poroznosťou
10:00 - 10:10 PřestávkaUmělá inteligence Psychologie
10:10 - 10:30 Andrej Lúčny Riadenie simulovaného humanoidného robota iCubSim pomocou architektúry Agent-Space Lenka Kostovičová Finančníci - pragmatici? Konverzačný kontext a doménová špecifickosť v posudzovaní rizika a rozhodovaní
10:30 - 10:50 Lukáš Mamula Implementace a synchronizace Hayekova stroje pro řízení robota Khepera IV Katarína Dudeková Čo z čoho a kto z koho? Efekt číselného pomeru a odbornosť pri posudzovaní rizika v oblastiach zdravia a financií
10:50 - 11:10 Marek Otáhal Emergence of Creativity in Neural Networks Petra Langová Vysvetlí teória kauzálneho modelu časové charakteristiky efektu spätného pohľadu?
11:10 - 11:30 Přestávka s občerstvením

Psychologie Filosofie mysli
11:30 - 11:50 Juraj Bánovský Výhody počítačového simulovania implicitných testov mylných presvedčení Tomáš Hampejs Enacted Artificial Sociality in Petri’s Dish of Live Role-playing Simulation: Case Study of Enacting of Religious Belief-Experience
11:50 - 12:10 Jozef Šiška Tvorba zaujímavých príbehov ako hierarchické plánovanie Silvia Gáliková Modelovanie subjektívnej skúsenosti
12:10 - 12:30 Gabriela Andrejková The temporal profile of contextual plasticity in sound localization Ondřej Vadinský Na cestě k uměle inteligentním systémům: Vyhodnocování inteligence umělých systémů
12:30 - 14:00 Oběd
14:00 - 15:00 Martin Takáč - Jazyk a senzomotorická kognícia: Od neurálnej sémantiky ku kognitívnej architektúre
15:00 - 15:10 Přestávka

Vtělená kognice - workshop Filosofie a umění
15:10 - 15:30 Radovan Šikl Expertíza při vnímání a rozpoznání leteckých fotografií Jana Kuzmíková Porozumenie literature
15:30 - 15:50 Jiří Wiedermann Znalostní meze (super)inteligentních systémů Vladimíra Čavojová Vedecké intuície a vedecká gramotnosť u slovenských stredoškolákov
15:50 - 16:10 Juraj Hvorecký Na ceste k elementárnym reprezentáciám Aleš Svoboda Strategie "řízené náhody" v metakreativitě
16:10 - 16:30 Filip Smolík Estimated and actual age of acquisition: effects on word recognition Marek Jurkovič Dôvera a nedôvera vo vedecké a nevedecké informácie
16:30 - 16:50 Přestávka s občerstvením
16:50 - 18:00 Michal Vavrečka Magisterský program Kognitivní věda - panelová diskuze
18:00 - 19:00 Posterová sekce
20:00 - 23:00 Společenský večer

Pátek 3.6.2016

07:30 - 09:00 Snídaně
09:00 - 10:00 Michal Řepka - Tvorba humanoidního robota

Umělá inteligence
10:00 - 10:20 Igor Farkaš On abstraction: psychological, neural, and computational perspectives
10:20 - 10:40 Gabriela Andrejková SOM model neurónovej siete v detekcii anomálií v textoch
10:40 - 11:00 Matěj Hoffmann, Naďa Bednárová The encoding of proprioceptive inputs in the brain: knowns and unknowns from a robotic perspective
11:00 - 11:20 Alice Kelemenová Spiking neural P systems
11:20 - 11:30 Přestávka s občerstvením
11:30 - 12:30 Norbert Kopčo - Mechanizmy adaptácie a učenia v priestorovom sluchu
12:30 - 14:00 Oběd

Neurověda
14:00 - 14:20 Ondřej Bečev Neurální dynamika volní intencionální akce: high-density EEG studie
14:20 - 14:40 Petra Zemánková Potřeba kognitivního uzavření a zpracování emočně nejednoznačných sociálních podnětů: fMRI pilotní studie
15:00 - 15:20 Martin Jáni Funkčné zmeny mozgu počas spracovávania sociálnych informácii u schizofrénie: multimodálna meta-analýza
15:20 - 15:40 Eugen Kvašňák Vliv transkraniální stimulace na kognici - pilotní experimenty
15:40 - 16:00 Slavnostní zakončení

Konferenční sborníkKonferenční průvodceKonferenční sborníkOrganizátoři

Programový výbor

prof. Ing. Igor Farkaš, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
RNDr. Martin Takáč, Ph.D.
Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.
Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.
Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.
Ing. Ondřej Bečev
Mgr. Karla Štepánová

Organizační výbor

Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.
Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.
Ing. Ondřej Bečev
Mgr. Karla Štepánová
Mgr. Kristína Malinovská, Ph.D.
Mgr. Petra Ivaničová
Mgr. Michal Stránský
Bc. Katarína Horáčková
Mgr. Eva Kozáková
Mgr. Lenka Sakálošová
Bc. Michael Tesař

Konferenční email:

kognice2016@gmail.com

Copyright © 2015 Michael Tesar, Kristína Malinovská & Timber HTML Template. All Rights Reserved.