ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Fakulta elektrotechnická

 

20. Setkání s hudbou

 

Bennewitzovo kvarteto

Jakub Fišer - 1.housle
Štěpán Ježek - 2.housle
Jiří Pinkas - viola
Štěpán Doležal - violoncello

 

Martin Kasík

klavír

 

9. 11. 2015 v 18.30

Zengerova posluchárna

Program:

Joseph Haydn (1732 – 1809):

Smyčcový kvartet Es dur, op. 33 č. 2 "Žert"

Allegro moderato

Scherzo: Allegro

Largo e sostenuto

Finale: Presto

Frederyk Chopin (1810 – 1849):

Scherzo č. 2, b moll, op. 31

Antonín Dvořák (1841 – 1904):

Klavírní kvintet A Dur, op. 81

Allegro ma non tanto

Dumka. Andante con moto

Scherzo (Furiant)

Finale. Allegro

 

Slovem provází František Vejražka