NPGR001 Počítačové vidění a inteligentní robotika

Zimní semestr 2017/2018, přednáška 90 minut týdně. Bez seminářů či laboratoří. Přednášející se případným zájemců o praktickou práci takovou možnost zprostředkuje, a to buď účastí na cvičení podobných předmětů na ČVUT nebo spoluprací na některém z výzkumných projektů, které vede.

Přednáška je na MFF UK, budova na Malostranském náměstí 25, posluchárna S9 v pondělí od 10:40 to 12:10. Přednášky budou typicky česky. V případě, že by byl mezi posluchači jeden, který česky neumí, bude se přednášet anglicky.

Přednášející

prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Praha 6, Dejvice, Jugoslávských partyzánů 1580/3, místnost JP:B-610
telefon 224 357 465, mobil 603 149 689

vaclav.hlavac@cvut.cz
, http://people.ciirc.cvut.cz/hlavac/

případný zástup na přednášce, kdybych nemohl kvůli služební cestě nebo nemoci

RNDr. Júlia Škovierová, Ph.D.
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, místnost JP:B-604b
julia.skovierova@cvut.cz,
 http://people.ciirc.cvut.cz/kucerjul/


Plán přednášek před a skutečné přednášky po

Týden Datum Kdo Obsah přednášky
1 02.10.2017 VH Co je počítačové vidění? Role interpretace. Obraz a jeho vlastnosti. Geometrická optika. Radiometrie pořízení obrazu.
2 19.10.2017 VH Jasové a geometrické transformace. Zpracování obrazu v prostoru obrazů. Konvoluce. Filtrace šumu.
3 16.10.2017 VH Fourierova transformace. Filtrace obrazu ve frekvenční oblasti.
4 23.10.2017 VH Rozpoznávání (jinak nazývané strojové učení, přehled). Empirické hodnocení klasifikátorů (ROC).
5 30.10.2017 VH Detekce hran. Body a oblasti zájmu. Detekce objektů.
6 06.11.2017 VH Segmentace objektů v obraze (prahování, K-průměrů, posun těžiště, grafové metody). Popis objektů v obraze.
7 13.11.2017 VH Barevné obrazy. Komprese obrazů.
8 20.11.2017 VH 3D vidění. Geometrie jedné kamery a více kamer. 3D rekonstrukce.
9 27.11.2017 VH Pohyb v obrazech. Optický tok. Sledování objektů ve videosekvencích
10 04.12.2017 VH Úvod do robotiky. Průmyslový robot vs. autonomní robot.
11

11.12.2017

VH Základy kinematiky, statiky a dynamiky robotů.  
12 18.12.2017 VH Pohony a senzory v robotice.
  1.01.2018 VH Státní svátek. Bez výuky. 
13 08.01.2018 VH  Reprezentace světa robotů. Plánování v robotice. Robotická vozidla.

Průsvitky prezentací použitých na přednáškách česky, in English

 Doporučená literatura:

  1. Hlaváč V., Sedláček M.: Zpracování signálu a obrazu, skriptum FEL ČVUT,  Vydavatelství ČVUT, 3. vydání, Praha 2009 (od kapitoly 8).
  2. Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision, 4th Edition, Cengage Learning, Toronto, Canada, 2015, 912 p.
  3. Svoboda T., Kybic J., Hlaváč V.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision - A MATLAB Companion. Thomson Engineering, Toronto, Canada 2007, 255 s. K dispozici jsou volně řešené příklady, viz http://visionbook.felk.cvut.cz/
  4. Szeliski R.: Computer Vision: Algorithms and Application, Springer, Berlin, 2010. 812 p. The book draft is freely available for download.
  5. Karu Z.Z.: Signals and Systems Made Ridiculously Easy, ZiZi Press, Cambridge, MA, USA, 2001, (možno stáhnout naskenovanou). Velmi útlou knihu doporučuji těm, kdo neprošli kursem zpracování signálů, ale i těm, kdo si chtějí upevnit základ nepříliš formálním čtením.

Exkurse, výzkumná spolupráce, nabídka vedení ročníkových, bakalářských a diplomových prací. Oblasti přednášek odpovídá výzkumná aktivita několika výzkumníků z nově rostoucího vysokoškolského ústavu CIIRC ČVUT. Předmět nabízí studentům, aby se o výzkumu více dozvěděli, a to formou exkurse. Letošní exkurse byla 12. prosince 2017.  

Zkoušení, postup:

Stránku spravuje Václav Hlaváč, vaclav.hlavac@cvut.cz
Poslední modifikace: 22.01. 2018 10:19