NPGR001 Počítačové vidění a inteligentní robotika

Zimní semestr 2018/2019, přednáška 90 minut týdně. Semináře/laboratoře 90 minut týdně v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Přednáška je po dohodě se studenty chodícími na přednášku počínaje pondělkem 29. 10. 2018 od 10:10 do 11:50 v CIIRC ČVUT, Praha 6, Dejvice, Jugoslávských partyzánů 1580/3, budova B, 6. patro, místnost JP:B-633. Přednáška navazuje na cvičení, a to ve stejné místnosti.

(První tři týdny semstru byla přednáška na MFF UK, budova na Malostranském náměstí 25, posluchárna S9 v pondělí od 10:40 to 12:10. Přednášky budou typicky česky. V případě, že by byl mezi posluchači jeden, který česky neumí, bude se přednášet anglicky. )

Přednáška

prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Praha 6, Dejvice, Jugoslávských partyzánů 1580/3, místnost JP:B-610
telefon 224 357 465, mobil 603 149 689

vaclav.hlavac@cvut.cz
, http://people.ciirc.cvut.cz/hlavac/

Vedoucí cvičení (a případný zástup na přednášce, kdyby V. Hlaváč nemohl kvůli služební cestě nebo nemoci).

Ing. Pavel Krsek, Ph.D.
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, místnost JP:B-604b
pavel.krsek@cvut.cz,
 
http://people.ciirc.cvut.cz/krsek/


Plán přednášek (plán před přednáškou a skutečnost po přednášce)

Týden Datum Kdo Obsah přednášky
1 01.10.2018 PK Geometrie pro kinematiku. Manipulátor.
2 08.10.2018 VH  Zakotvení robotiky. Co je počítačové vidění?
3 15.10.2018 VH Obraz a jeho vlastnosti.
4 22.10.2018 VH Geometrie jedné kamery a více kamer.
5 29.10.2018 VH Jasové a geometrické transformace. Zpracování obrazu v prostoru obrazů.
6 05.11.2018 VH Fourierova transformace. Filtrace obrazu ve frekvenční oblasti.
7 12.11.2018 VH Detekce hran. Segmentace objektů v obraze (prahování, K-průměrů, posun těžiště).
8 19.11.2018 VH Segmentace objektů v obraze (pokračování, grafové metody). Popis objektů v obraze.
9 26.11.2018 VH Pohony a senzory v robotice. Reprezentace a model prostředí (světa) robotu. Konfigurační prostor.
10 03.12.2018 VH Plánování cesty robotů, deterministické metody, metody založené na náhodném vzorkování.
11

10.12.2018

VH Trajektorie manipulátoru/mobilního robotu.
12 17.12.2018 VH Zpětná vazba. Současná lokalizace a mapování.
13 07.01.2019 VH Taktilní zpětná vazba v robotice. Silově poddajný robot.

Průsvitky prezentací použitých na přednáškách česky, in English

 Doporučená literatura:

  1. Szeliski R.: Computer Vision: Algorithms and Application, Springer, Berlin, 2010. 812 p. The book draft is freely available for download.
  2. Siciliano, Bruno and Sciavicco, Lorenzo and Villani, Luigi and Oriolo, Giuseppe: Robotics, Modelling, Planning and Control, Springer 2009
  3. Fahimi, F.: Autonomous Robots: Modeling, Path Planning, and Control, Springer 2009
  4. Steven M. LaValle. Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006. (volně na internetu, http://planning.cs.uiuc.edu/)
  5. B. Siciliano, O. Khatib (editoři). Handbook of Robotics, Springer-Verlag, Berlin 2008.
  6. P. Vysoký: Padesát let kybernetiky. Vesmír, svazek 77, listopad 1998, ss. 626-633. Padesát let kybernetiky

Exkurse, výzkumná spolupráce, nabídka vedení ročníkových, bakalářských a diplomových prací.
Oblasti přednášek odpovídá výzkumná aktivita několika výzkumníků z rostoucího vysokoškolského ústavu CIIRC ČVUT. Předmět nabízí studentům, aby se o výzkumu více dozvěděli. Jelikož přihlášených studentů je půl tuctu, domluvíme se individuálně. 


Cvičení (seminární i laboratorní) pondělí 8:30 - 10:00 v CIIRC ČVUT, Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, místnost JP:B-633 nebo laboratoř JP:B-635.

Ing. Pavel Krsek, Ph.D. (vedoucí cvičení)
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, místnost JP:B-604b
pavel.krsek@cvut.cz,
 http://people.ciirc.cvut.cz/krsek/

RNDr. Miroslav Kulich, Ph.D.
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, místnost JP:B-322
miroslav.kulich@cvut.cz, http://imr.ciirc.cvut.cz/People/Mirek

Ve cvičení se student má prakticky seznámit s vybranými partiemi předmětu od manipulátoru přes senzory (kameru) až k řízení mobilního robotu pro splnění jednoduché úlohy. Ve cvičení studenti budou pracovat také se skutečnými roboty. Ve cvičení budou studenti řešit tři praktické úlohy. Podmínkou získání zápočtu je splnění úloh a zpráva o obhájuená nepříliš formální zpráva o řešení.

Plán cvičení (plán před přednáškou a skutečnost po přednášce)

Týden Datum Kdo Obsah cvičení
1 01.10.2018 PK Cvičení není.
2 08.10.2018 PK Geometrie (seminární). Eulerovy úhly. Kódy ke cvičením.
3 15.10.2018 PK Přímá kinematická úloha (seminární). Kinematika pro KUKA iiwa. Kódy ke cvičení 2.
4 22.10.2018 PK Kalibrace manipulátoru (laboratorní). Vysvětlení ke kalibraci manipulátoru. Kalibrační data 3.
5 29.10.2018 PK Kalibrace manipulátoru (laboratorní). Kódy ke cvičení 4. Kalibrační data 4.
6 05.11.2018 PK Kalibrace manipulátoru. Diskuse výsledků.
7 12.11.2018 PK Kalibrace vnějích a vnitřních parametrů jedné kamery (seminární). Kalibrace kamery.
8 19.11.2018 PK Kalibrace vnějích a vnitřních parametrů jedné kamery (laboratorní). Kódy ke cvičení. Kalibr. data 7.
9 26.11.2018 PK Kalibrace vnějích a vnitřních parametrů jedné kamery. Diskuse výsledků.
10 03.12.2018 MK Řízení mobilního robotu (laboratorní).
11

10.12.2018

MK Řízení mobilního robotu (laboratorní).
12 17.12.2018 MK Řízení mobilního robotu (laboratorní).
13 07.01.2019 PK Prezentace výsledků. Zápočet.

Zkoušení, postup, podmínky zkoušky:

Stránku spravuje Václav Hlaváč, vaclav.hlavac@cvut.cz
Poslední modifikace: 22.11. 2018 16:53